1910 Australia Florin – King Edward VII

1910 - King Edward VII

X